Nyt fra klubben

Referat generalforsamling BGK 9. april 2019

1. Valg af dirigent

Solveig Didrichsen er foreslået – og valgt

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Klubben blev stiftet 28.06.2018, som en konsekvens af, at det mangeårige samarbejde mellem Brundtland golfcenter og Toftlund Golf Klub stoppede. Målet og formålet med BGC var fra starten at medvirke til at bevare Brundtland golfbane.

Klubben indgik en samarbejdsaftale med centret med hovedopgaven at etablere sociale aktiviteter, der kan gøre det attraktivt for medlemmerne at komme tilbage igen.

Fokuspunkterne i 2018 var:

• Genoptage arbejdet i baneudvalget

• Genoptage klubturneringerne – hen over sommerferien og i efteråret 2018 blev der afholdt 4 turneringer.

• Startet makkermatcher som en ny turneringsform – afholdt 2 turneringer

• Påbegyndt junior arbejde v. Ole Schmidt. (Ikke BGK)

• Klubber i klubben tilbage til Brundtland. (Ikke BGK)

• Planlagt elitegolf – 1 hold

• Planlagt regionsgolf – 4 hold

• Planlagt begyndergolf

Fokuspunkterne i 2019 vil være:

• Fortsætte arbejdet i baneudvalget

• Afvikle planlagte 6 klubturneringer. Husk at tilmelde jer og bakke op

• Afvikle planlagte 6 makkermatcher. Husk at tilmelde jer og bakke op

• Gerne flere klubber i klubben

• Afvikle elitegolf

• Afvikle regionsgolf

• Afvikle begyndergolf og indsluse begyndere og nye medlemmer

• Alle bør være ambassadører og opfordre venner og bekendte til begyndergolf

• Parturnering for begyndere sammen med de normale parturneringer

• Fokus på juniorgolf og junior begyndere

• Deltagelse i golfens dag

• Planlægge elitegolf

• Hvis nogen er interesserede så meld jer

Formanden understregede vigtigheden af at centret på sigt kan opnå et positivt driftsresultat og opfordrer medlemmerne til at hjælpe med at hverve nye medlemmer og hvis muligt også tilbyde frivillig arbejdskraft til hjælp på centret.

Herefter var der spørgsmål til formandens beretning:

Der blev spurgt ind til antallet af medlemmer. Der er nu 290 medlemmer. Spørgsmål om hvor mange vi skal være for at det giver overskud – Lars svarede ca. 600 medlemmer Spørgsmål om hvor lange udsigter det har, og Lars’ svar er, at hvis vi kan skaffe ca. 50 medlemmer pr. år, er det rigtig fint. Sagen omkring hotellet er ikke afsluttet.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Godkendt

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent

Forslaget vedtaget, medlemskontingent 0 kr.

5. Forslag fra bestyrelsen

Forslag omkring fjernelse af sætning i § 14 vedtaget

6. Forslag fra medlemmerne

Der er ikke modtaget forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter)

Bonde Århus og Tommy Jespersen valgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Solveig blev genvalgt

9. Eventuelt

Regelaften 24. april Der ligger en del DGU kort i sekretariatet klar til afhentning Bag-mærker er bestilt, Jan ved ikke hvornår de kommer

Jan Storgaard har bedt om ordet: Alle skal gøre en indsats for at skaffe flere medlemmer Der er lavet et samarbejde med DGU, og der er lavet en startpakke med 3 mdrs. prøvemedlemsskab (pris 495 kr. ) Vi som medlemmer, kan få en startpakke og give som gave til venner, kolleger, arbejdskolleger og andre.

Der er lavet et projekt omkring golf og sund kost til borgere med kronisk sygdom i samarbejde med Tønder kommune, ældresagen og diabetesforeningen.

Jan fra køkkenet bliver også koblet på, så der kommer noget om sund kost ind. Projektet starter op 3. maj Der er lavet brochurer til omdeling. Jan har hurtigt opdaget det stærke sammenhold i klubben.

Jans incitament for at tage imod ansættelse var primært for at kunne kombinere hotel og golf. Jan appellerede til at både baneejer og hotelejerforening finder en løsning, så det er muligt at kunne bo på hotellet.

Gæsterne flyttes til Arrild feriecenter, hvor der er lejet sommerhuse (der er 1891 gæster, der skal flyttes derud på nuværende tidspunkt). 

Der holdes møde for frivillige torsdag d. 11. april kl. 19.30. 

Jan er overbevist om, at EDJ ikke ønsker at lukke banen, og at golfen i Toftlund fortsætter.

Forslag om at starte firmagolf op.

Der er flere, der har spurgt til det. (Dorthe Iversen) Spørgsmål til erhvervsklub (fra Erik Jørgensen): Der har været afholdt møde med nogle lokale forretningsdrivende Desværre var der ingen, der ville betale eller deltage yderligere i arbejdet.

Jan har haft kontaktet nogle politikere for at lave arrangementer på centeret; og det er mundet ud i, at Pernille Vermont, Christian Thulesen Dahl har været, og der kommer andre politikere den næste måneds tid.

Til efteråret regner Jan med at kunne forsøge at starte en erhvervsklub op.

Spørgsmål om der findes plakater, der kan hænges op f.eks. på arbejdspladser – man kan bare henvende sig til Jan.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Brundtland Golfklub, tirsdag den 9. april, kl. 20.00.

Indkaldelse til generalforsamling i Brundtland Golfklub

Kære medlem

Du indkaldes hermed til generalforsamling i BGK tirsdag d. 09.04 klokken 20.00 på Brundtland Golfcenter, Brundtland Allé 3, 6520 Toftlund.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ad 3)

Ad 6) Bestyrelsen indstiller følgende ændring af paragraf 14:

§ 14 - Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren. 

Linjen ”Ved økonomiske dispo…” Slettes

Årsagen til ændringsforslaget er krav fra banken, for at kunne oprette en foreningskonto.

Ad 7) Ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg, men der skal i henhold til stiftende generalforsamling vælges yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Har du lyst til at bidrage med frivilligt arbejde, så kom og stil op, vi har masser af opgaver, der skal løses.

Ad 8) Revisor er ikke på valg

Husk også vores turneringer. Vi har opstartsturnering søndag d. 31.03 klokken 13.00. Det er vigtigt at du som  medlem støtter op om turneringerne, så vi kan styrke vores sociale sammenhold – Husk at melde dig til.

 

 

 

Regionsgolf - 6/12 2018

Har du lyst til at være med til regionsgolf..?

 Regionsgolf er en klubturnering, hvor et hold fra vores klub dyster mod et hold fra 3 andre klubber. Man spiller både ude og hjemme, således at det bliver til 6 dyster i alt. Dysterne spilles mandage kl. 17.15 i april, maj, juni måned.

 Vi kan stille med flere hold opdelt efter handicap, således at alle kan deltage. Der er 4 rækker:

 A-række: HCP 4,5 – 11,5

B-række: HCP 11,5 – 18,5

C-række: HCP 18,5 – 26,5

D-række: HCP 26.5 -

På hvert hold er vi 6 spillere, 2 kvinder og 4 mænd. Der spilles en damesingle, 3 herresingler og en foursome.

Der spilles hulspil startende fra hul1 for alle boldene.

Det er rigtigt skægt at deltage, vi prøver 3 andre baner, vi hygger os med hinanden og møder spillere fra andre klubber og så afslutter vi hver dyst med at vi spiser en let aftensmad sammen.

Der er plads til alle, så hold dig endeligt ikke tilbage.

På hvert hold er der en holdkaptajn, der vil hjælpe dig til rette og skulle du være i tvivl om det kan være noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte Emil (22105276), Annette (40743908) eller Lars (25267749). Vi har været med i flere sæsoner og kan kun anbefale det.

Du kan også læse mere om turneringen på dette link http://rgd.dk/turneringsbetingelser-vestabcd/

Vi har tilmeldingsfrist d. 10 Januar, men meld dig gerne til hurtigt, så vi kan få overblik over hvor mange hold vi skal have med.

Send din tilmelding til Emil Fries, mail:  emil6520@gmail.com og husk at oplyse dit HDC.

Deltagelse er gratis, men du skal selv betale for din aftensmad.

 

Med venlig hilsen

Brundtland Golf Klub

 

Nyhedsbrev december 2018 - 4. december 2018

Kære medlemmer

Vi er i fuld gang med at planlægge aktiviteterne for næste sæson. Én af de store opgaver bliver at etablere et effektivt begynderudvalg, så vi kan tiltrække og udvikle nye golfspillere.

Vedlagt finder i vores nye folder med tilbud til begyndere på Brundtland golfcenter.

I må meget gerne hjælpe med at sprede budskabet til venner og bekendte, som bør starte som golfspillere og vi har et særligt godt tilbud som julegaveide, som I selvfølgeligt skal have under juletræet som gave.

Tilbuddet finder I også vedlagt.

Vi skal have etableret et begynderudvalg, der skal hjælpe med at planlægge og gennemføre aktiviteterne for begynderne. Opgaverne vil være:

 • Regelundervisning. Kunne du tænke dig at lære mere om reglerne og undervise begyndere? Vi har uddannelsesmaterialet og hjælper med din uddannelse, så du kan blive klar til at undervise. Undervisningen foregår én gang a 2 timer pr. uge, så kan vi finde 4 frivillige bliver det kun én gang pr. måned, 3-4 gange i sæsonen for hver af jer.
 • ”Kanin” – matcher. Der skal afholdes én begynderturnering hver uge, som skal planlægges og afvikles. Kunne det være noget for dig?
 • Mentor-ordning. Alle begyndere skal tilknyttes en mentor, som har til opgave at være kontaktperson og som tager initiativ til at få begynderen med på par3 banen – var det noget for dig?

Kunne du tænke dig at hjælpe, så henvend dig i sekretariatet eller send en mail til Lars Didrichsen ldi@bredana.dk

 

Information til Brundtland Golfklubs medlemmer - 23/11

Det er sæson for generalforsamlinger i mange golfklubber.  Det er derfor også tidspunktet, hvor mange golfere skal friskes op på regler og bestemmelser i klubberne vedtægter.  Hvordan er generalforsamlingsprocedurer, hvilke rettigheder har jeg, og hvilke muligheder har jeg?

Særligt for 2018 er der nok behov for at repetere forskellen mellem en klub, der er medlem af DGU, og når baneejer er medlem DGU.  Begge situationer set ud fra golfspillerens synsvinkel. 

En klub, der er medlem af DGU (og har et DGU nummer), skal selv råde over et golfbaneanlæg.  Enten ejer klubben golfbaneanlægget, eller klubben lejer golfanlægget.   Det vigtige i forhold til DGU medlemskabet er at klubben har råderet over golfbanen.   I den situation gælder:

 • Klubben udsteder DGU kort.   Til alle medlemmer registreret i Golfbox.
 • Medlemmer har ret til at spille på danske og udenlandske baner mod betaling af greenfee.
 • Medlemmerne kan spille med i alle DGU turnering, åbne klubturneringer, i Danmarksturneringen og i Regionsgolf.
 • Elite- og juniorspillere kan deltage og blive udtaget til DGUs arrangementer.
 • Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan deltage i DGUs kurser, regionalmøder og repræsentantskabsmøde.
 • Klubben kan få rådgivning af DGUs konsulenter.

Når en klub ikke har råderet over et golfbaneanlæg, men spiller på en golfbane, der ejes af et aktieselskab eller en privatperson, er golfaktiviteten arrangeret på den måde, at baneejer udsteder en spilleret til hver spiller.  Den tilknyttede klub sørger for sociale aktiviteter, turneringer, og andre opgaver.  Samarbejdet mellem baneejer og klub fastlægges i en samarbejdsaftale, hvor fordelingen af opgaver mellem klub og baneejer aftales.  Baneejer er i denne situation selskabsmedlem af DGU.  Der gælder:

 • Baneejer udsteder DGU kort.   Til alle medlemmer registreret i Golfbox.
 • Medlemmer har ret til at spille på danske og udenlandske baner mod betaling af greenfee.
 • Medlemmerne kan spille med i alle DGU turnering, åbne klubturneringer, i Danmarksturneringen og i Regionsgolf.  Men ikke i Danmarksmesterskaber godkendt af DIF.  I alt 3 turneringer.
 • Elite- og juniorspillere kan deltage og blive udtaget til DGUs arrangementer.
 • Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i klubben kan deltage i DGUs kurser, regionsmøder og repræsentantskabsmøder
 • Baneejer og klubben kan få rådgivning af DGUs konsulenter.

Baneejer og klub er altså bundet sammen i et tæt parløb i drift af baneanlægget, turneringer og sociale aktiviteter.  Samarbejdsaftalen fastlægger fordelingen af opgaver.

Golfspilleren, hvad enten det er som medlem eller gæst, oplever ingen forskel på golfbanen.

Der er 12 golfanlæg i Danmark, som er selskabsmedlem af DGU.   I UK, Tyskland, Holland og USA er selskabsmedlemsmodellen vidt udbredt. 

 

BRUNDTLAND ERHVERVSKLUB STIFTES NU - 21/11

En erhvervsklub er på vej på Brundtland Golfcenter som en helt ny og spændende aktivitet.

Erhvervsklubben er IKKE at forveksle med en golfklub, man melder sig ind i og spiller golf – det foregår som hidtil ved at man erhverver en spilleret i den kategori, man ønsker - men en helt selvstændig klub, man frit kan tilkøbe medlemskab af og som har til formål at supplere det store arbejde, Brundtland Golfklub i forvejen laver for sine medlemmer.

Klubben vil derfor helt fra starten være helt uafhængig af baneejer og banens økonomi og vil få til formål at lave en række spændende aktiviteter for at samle især erhvervsfolk og udvikle interesse for golfsporten og for at endnu flere kan få glæde af det flotte golfanlæg, der for en by af Toftlunds størrelse er noget usædvanligt og som årligt trækker mange tusinde turister til Toftlund-området til glæde også for handels-standen – et publikum, der næppe uden golfanlægget havde fundet vej hertil.

Overskuddet fra disse arrangementer, der kan være alt fra spændende træningssamlinger, berigende foredrag, golfmatcher, udflugter, vin-smagninger mv samt fra et antal sponsorater skal primært gå til at etablere en velfungerende junior- og eliteafdeling under Brundtland Golfklub, men skal samtidig også arbejde for at skaffe flere medlemmer og hjælpe med indslusningen  af disse i klublivet og det koster jo mange penge, når der skal ansættes professionelle trænere og når spillerne skal rundt og repræsentere klubben og området ved turneringer, der ofte ligger langt fra Toftlund.

Med en velfungerende junior- og eliteafdeling sikres også en vigtig fødekæde til Brundtland Golfklub, der er kommet rigtig godt fra start og Brundtland Golfklub vil naturligvis få sæde i bestyrelsen for Brundtland Erhvervsklub og vil kunne ansøge om midler/tilskud herfra.

Brundtland Erhvervsklub vil således også fungere som et godt og effektivt netværk for medlemmerne og byde disse på spændende arrangementer og oplevelser og klubben vil også være åben for ikke-golfspillere, der kan se en interesse i at have en finger med i spillet omkring udviklingen af banen og den tilknyttede klub Brundtland Golfklub, men Brundtland Erhvervsklub er hverken underlagt Brundtland Golfklub eller baneejerselskabet, men derimod en helt uafhængig organisation og dermed en helt ny aktivitet på Brundtland Golfklub.

Der afholdes stiftende generalforsamling på Brundtland Golfcenter mandag den 26. november 2018 kl 19.00, hvor der vælges klubbens første bestyrelse, der så skal afstikke de fremtidige rammer for Erhvervsklubben og alle interesserede er velkomne til at møde op for at høre mere om dette spændende tiltag.

For at spille golf på Brundtland Golfcenters baner behøver man altså ikke at være medlem af Brundtland Erhvervsklub. Man køber en spilleret, der includerer både et DGU-medlemskab og DGU-kort og et medlemskab af Brundtland Golfklub.

Hvis man ønsker at være medlem af anden golfklub, kan medlemsskabet af BGK frit fravælges (uden reduktion i prisen). Eller man kan vælge at have Brundtland Golfcenter som bane nr 2 eller 3 og oven i købet til en fordelagtig pris, hvis det er det, man ønsker.

For yderligere spørgsmål kontakt forretningsfører Jan Storgaard på 73 831600 eller 51447769.

20.11.2018

05-11-2018

Nyhedsinfo til BGK's medlemmer

Kære medlemmer

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Em bane med masser af udfordringer...

18-hullers banen er udviklet med inspiration fra mange 1. klasses udenlandske baner. Banen er karakteriseret ved brede fairways og mange søer omkring hurtige, kuperede greens. Banen er utrolig velplejet, og banen giver mange udfordringer for alle golfspillere på alle niveauer.

Brundtlandbanen har flere gange lagt bane til Ecco-touren med stor succes, og spillerne har hver gang rost banen.

Banen ligger i et gammelt engområde, hvor det helt naturligt er et fladt terræn. Det gør banen overkommelig at spille for alle aldersgrupper.

Tilmeld dig vores nyhedsmail