Nyhedsinfo til BGK's medlemmer

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Nyhedsinfo til BGK's medlemmer

Kære medlemmer

Det har været et turbulent år på Brundtland golfbane. Det er heldigvis ved at ændre sig, og der har været en del aktivitet hen over sommeren og efteråret. Vi er nu kommet op på 210 medlemmer, og Brundtland Golfklub BGK har underskrevet en samarbejdsaftale med BGC for 2019. Aftalen kan i sin helhed læses på centrets hjemmeside, men kort fortalt adskiller den sig især fra den gamle lejeaftale på følgende punkter: medlemsregistrering, klubnummer og kommercielle forhold. Disse punkter ligger nu hos Brundtland Golf Center, og det sociale arbejde hos BGK.

I BGK trækker vi nu for alvor arbejdstøjet på og begynder at planlægge aktiviteterne for næste år. Det vil være aktiviteter som klubturneringer, kvalifikations golf (elite), regionsgolf, Klubber i klubben, begyndere, baneudvalg og meget mere.
Der er allerede tilmeldt et hold til kvalifikation, og der bliver tilmeldt hold til Regionsgolf i alle de rækker vi kan stille hold.
Ovenstående vil vi informere meget mere om i kommende nyhedsbreve.
Er du endnu ikke medlem af BGK, men ønsker at få disse nyhedsbreve, kan du sende en mail til Annette Holm på avholm@live.dk og du vil så få tilsendt nyhedsbreve i fremtiden

BGK´s vigtigste mål er at arbejde for bevarelse af Brundtland Golfbane, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi bliver flere medlemmer. Så ønsker du at spille golf på Brundtland banen, så støt banen og køb spilleret her. Håber alle vil opfordre venner og bekendte, som endnu ikke har købt spilleret, til at gøre det samme.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Brundtland Golfklub

På den ekstraordinære generalforsamling i TGC blev der med stort flertal besluttet, at indtil fusionen mellem TGC og BGK er en realitet vil vi samarbejde med BGK/BGC således:

  1. Alle medlemmer opfordres til at købe spilleret på Brundtland banen
  2. Alle medlemmer opfordres til at melde sig ind i BGK, således at de naturligt deltager i BGK arrangerede aktiviteter
  3. Alle Klubber I Klubben kommer tilbage til Brundtland og tilbydes samme spilletid som tidligere
  4. Medlemsregistreringen vil fremover for alle medlemmer være i klub 911, således vil det samlede medlemsregister ligge her.
  5. Medlemsregister på klub 54 vil naturligt blive nedlagt når klubben lukkes ved DGU
  6. TGC golfbox nedlægges, og i stedet oprettes Trackmann som ressource i golfbox 911. Udlejningen af Trackmann foregår således gennem BGC. og afregnes af bruger direkte til TGC
  7. BGK kan søge om midler i TGC til formål, der kommer BGK medlemmerne til gode. 

TGC vil ikke drive nogen former for sociale aktiviteter på Brundtland banen, dette vil alene foregå ved BGK, således at vi kan fremstå som én golfklub.

Vi opfordrer derfor alle medlemmer af TGC, til at købe spilleret hos BGC, så vi igen kan mødes og have vores sociale golfaktiviteter i Toftlund.

Kommentar

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Em bane med masser af udfordringer...

18-hullers banen er udviklet med inspiration fra mange 1. klasses udenlandske baner. Banen er karakteriseret ved brede fairways og mange søer omkring hurtige, kuperede greens. Banen er utrolig velplejet, og banen giver mange udfordringer for alle golfspillere på alle niveauer.

Brundtlandbanen har flere gange lagt bane til Ecco-touren med stor succes, og spillerne har hver gang rost banen.

Banen ligger i et gammelt engområde, hvor det helt naturligt er et fladt terræn. Det gør banen overkommelig at spille for alle aldersgrupper.

Tilmeld dig vores nyhedsmail