Spørgsmål?

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller lign.

Erhvervsklub på Brundtland banen

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Erhvervsklub på Brundtland banen

Pressemeddelelse

BRUNDTLAND ERHVERVSGOLFKLUB

BRUNDTLAND ERHVERVSGOLFKLUB vil ikke blive en traditionel golfklub, men en klub, der har til formål at skaffe midler til at fremme golfsporten for især junior- og elitespillere, som jo er den nødvendige fødekæde for at der fremover kan sikres et tilstrækkeligt antal spillere til at drive Brundtland Golfcenter.

Det er tanken, at sponsorer, erhvervsdrivende (både golf-spillende og ikke golfspillende), firmaer, organisationer, offentlige instanser, skoler mv kan melde sig ind og der vil i løbet af et kalenderår blive afholdt en række arrangementer både med tilknytning til golfsporten som f eks matcher, men også andre former for arrangementer såsom foredrag, vinsmagninger, virksomhedsbesøg og hvad den kommende bestyrelse – der for de fleste medlemmers vedkommende vil være helt uafhængige af baneselskabet – ellers måtte finde på af relevante aktiviteter.

Der sigtes mod 8-12 arrangementer jævnt fordelt hen over året både i og uden for golfsæsonen.

Medlemmer vil blive forsøgt rekrutteret både i lokalområdet og uden for det, således at man får så interessant et forum og netværk at færdes i som muligt og hensigten er også, at der skal søges indgået sponsoraftaler, der indebærer fordele for erhvervsklubbens medlemmer og for spillere, der frekventerer Brundtland Golfcenter, hvad enten de køber fast spilleret eller blot løser green fee til enkeltdages besøg.

Ved at løse spilleret til Brundtland Golfcenter, opnår man samme rettigheder til spil på banen og til benyttelse af dens faciliteter samt på andre baner i ind- og udland som hidtil, man får sit DGU-kort, der er includeret i spilleretsprisen, men herudover er det helt frivilligt, om man også ønsker at være medlem af Brundtland Erhvervsgolfklub eller af èn eller flere golfklubber tilknyttet andre golfbaner, så i virkeligheden er det en særdeles fleksibel ordning, der lægges op til.

Brundtland Golfcenters sekretariat er altid parate til at fortælle mere om det nye tiltag, mens de enkelte arrangementers art, tidspunkt og karakter afventer, at der af de kommende medlemmer af Brundtland Erhvervsgolfklub vælges en bestyrelse.

Går du med lyst til at deltage aktivt i dette spændende arbejde med den nye erhvervsklub, har du gode idèer, forslag eller spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte forretningsfører Paulo Nielsen på sekretariatet på Brundtland Golfcenter, der kan fortælle dig meget mere.

Kommentar

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Em bane med masser af udfordringer...

18-hullers banen er udviklet med inspiration fra mange 1. klasses udenlandske baner. Banen er karakteriseret ved brede fairways og mange søer omkring hurtige, kuperede greens. Banen er utrolig velplejet, og banen giver mange udfordringer for alle golfspillere på alle niveauer.

Brundtlandbanen har flere gange lagt bane til Ecco-touren med stor succes, og spillerne har hver gang rost banen.

Banen ligger i et gammelt engområde, hvor det helt naturligt er et fladt terræn. Det gør banen overkommelig at spille for alle aldersgrupper.

Tilmeld dig vores nyhedsmail