Lokale regler

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Lokale-regler - Brundlandbanen

Banemarkeringer
  • Hvide pæle Out of bounds
  • Gule pæle Vandhazard
  • Røde pæle Parallel vandhazard
  • Blå pæle Areal under reparation
  • Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

2. Ved spil af 14. hul er 13. hul out of bounds. Vandhazardens grænse på den fjerne bred angiver out of bounds grænse, dvs. at en bold, der krydser vand hazarden og kommer til hvile på 13. hul er out. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ikke-flytbare forhindringer.

3. Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Lempelse efter Regel 24-1.

4. Alle køreveje og stier på banen er kunstigt overfladebelagte.
Lempelse efter Regel 24-2b.

Straf for overtrædelse af disse lokale regler

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

5. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan på-virke hans spil (f.eks. hæld- ning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

6. Hunde er ikke tilladt på banen.

7. Det er maksimalt tilladt at spille 4-bolde.

Alle afstandsmarkeringer på banen er til forkant green.

Kontaktinformationer

Brundtland alle 3
DK-6520 Toftlund
Tel. +45 73 83 16 00
CVR: 56090614

Em bane med masser af udfordringer...

18-hullers banen er udviklet med inspiration fra mange 1. klasses udenlandske baner. Banen er karakteriseret ved brede fairways og mange søer omkring hurtige, kuperede greens. Banen er utrolig velplejet, og banen giver mange udfordringer for alle golfspillere på alle niveauer.

Brundtlandbanen har flere gange lagt bane til Ecco-touren med stor succes, og spillerne har hver gang rost banen.

Banen ligger i et gammelt engområde, hvor det helt naturligt er et fladt terræn. Det gør banen overkommelig at spille for alle aldersgrupper.

Tilmeld dig vores nyhedsmail