Brundtland Golfcenter
er lukket indtil videre fra 1/1 2020